Conform art.1 alin. (11) din OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale , astfel cum a fost modificat și completat prin OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, operatorii economici care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale potrivit legii, vor afișa la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (9), (10) și (10^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

Este interzis operatorilor economici să înmâneze clienţilor alte documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale, obligând în același timp cumpărătorul să solicite operatorului economic bonul fiscal, în cazul în care acesta din urmă nu înmânează clientului bonul fiscal sau îi înmânează un alt document.

Art.1 alin. (10^1) din OUG 28/1999, nou introdus prin OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, prevede dreptul clientului de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia, în situaţia în care operatorul economic refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal clientului.

Potrivit art. 1 alin. (1^1) din OUG 28/1999, modelul și conținutul anunțului de atenționare a clienților se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Data intrării în vigoare, loc de amplasare
Potrivit proiectului de ordin, începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici au obligația de a afișa anunțul la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în așa fel încât să fie vizibil clienților.

Anunțul de atenționare pe prima pagină a meniurilor
Restaurantele, barurile, discotecile, cluburile, și altele asemenea, au obligația de a asigura informarea clienților și prin tipărirea anunțului de atenționare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziția acestora, ori prin alte mijloace, astfel încât, la fiecare masă destinată clienților, aceștia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunțul de atenționare.

Condiții de tipărie
Imagine color cu dimensiunea minimă de 297X210 mm (format A4), caractere egale, de minimum 14 puncte.

MODEL ANUNȚ DE ATENȚIONARE

meniuri